Reklamační řád

Reklamační řád1. Zákazník by měl užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit.
2. Vyskytne li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u Shop.milenka.cz. Záruka poskytnutá na zboží je v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí objednávky
3. Zákazník má vždy právo na reklamační proces. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná bude zákazníkovi nabídnuta sleva, pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupí ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.
4. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Vyjímku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody.Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.
5. Reklamaci může zákazník uplatnit písemně na adresu provozovatele, formou e mailu, nebo osobně v místě pro osobní odběry. Podmínkou pro uplatnění reklamace je zároveň dodání dokladu o koupi, který obdrželi spolu se zbožím.
6. Pokud je reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.
7. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Rozhodne li se tak, musí dodržet zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být hygienicky naprosto nezávadné, kde tuto skutečnost zkoumáme pod speciální UV lampou, která odhalí jakékoliv změny materiálu po použití vody, mýdla apod. Dále žádáme zákazníky, aby zboží vraceli:
  - kompletní včetně případných komponentů.
  - spolu se zbožím zaslali platný doklad o koupi ( faktura, paragon apod.)
  - aby zboží bylo nepoškozené, nejlépe v originálním obalu.
Právo na odstoupení od smlouvy se tedy nevztahuje zejména na dodávku erotického zboží a spodního prádla, u kterého došlo k porušení originálního obalu, případně pečeti (pokud je zboží nebo jeho obal opatřeno pečetí). Prosíme, vezměte na vědomí, že toto zboží, je svým charakterem velice specifické a nemůže být především z hygienických důvodů vráceno. Zboží bez obalu nebo s porušeným obalem je dále neprodejné. Jistě byste sami nechtěli, aby Vám bylo prodáno zboží bez obalu, nebo dokonce použité.
Kupující má tedy právo odstoupit od smlouvy o dodání erotického zboží a spodního prádla, pouze pokud je toto nepoškozené zboží vráceno prodávajícímu v originálním neporušeném a neotevřeném obalu.
8. Pokud je výrobek shledán v pořádku a splňuje všechny podmínky nutné pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů, je zákazníkovi poukázána kupní cena poštovní poukázkou,nebo bankovním převodem. Formu transferu peněz si může určit po dohodě s Shop.milenka.cz zákazník. Kupní cenou se rozumí cena výrobku, tak jak je uvedena na faktuře. Od této kupní ceny se odečítá rozdíl poštovného a balného, který doplácí Shop.milenka.cz Výsledná cena k vrácení se vypočítá následujícím způsobem. Kupní cena na faktuře-balné ( 52 Kč) – poštovné( 47 Kč) = cena k vrácení. Stejný výpočet vrácení kupní ceny platí i u ostatních reklamačních řízení.
9. Právo na čtrnácti denní bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz za zboží se nevztahuje na CD, DVD a VHS nosiče.Celé znění obchodních podmínek najdete ZDE